Jak panel SHV funguje

Základní funkcí solárních ventilačních panelů je vhánění čistého sluncem předehřátého vzduchu do vnitřních prostor budovy. Přemýšleli jste někdy, jak je to možné, že je i v zimě v autě teplo pokud alespoň trochu svítí slunce? Náš panel funguje podobně. Ventilátorem je do panelu nasáván čistý, čerstvý vzduch z okolního prostředí, který se díky slunci, skleníkovému termo efektu ohřívá a proudí do místnosti. Ventilátor je poháněn vestavěným fotovoltaickým článkem. Pokud venku není dostatečný sluneční svit, který by zajistil efektivní ohřev proudícího vzduchu, panel zůstane v poloze „vyčkávám“ a výfukové otvory v regulační jednotce umístěné uvnitř domu zůstanou uzavřené. Je také možné inteligentní regulační jednotku nastavit na prosté větrání, které bude fungovat vždy, bez ohledu na teploty. V nočních hodinách je možný pouze režim větrání nebo chlazení. Solární panel SHV umí nejen větrat a topit s maximálním výkonem, ale i v případě potřeby ochladit vnitřní prostor vháněním chladnějšího venkovního vzduchu do místnosti – například v noci. Díky své unikátní inteligentní regulační jednotce panel SHV opravdu dělá to, co chcete a co potřebujete.

Regulace s T

Díky unikátní, námi vyvinuté ovládací inteligentní jednotce, je používání Solárního panelu SHV jednoduché a účinné. Jednotka neustále vyhodnocuje teploty ve všech teplotních čidlech a ovládá panel dle Vámi zvolené funkce – programu. Řídící jednotka (mikropočítač) dále ovládá dva servopohony, které zavírají větrací otvory v době nečinnosti. Již žádné další meluzíny, žádné klapání různých zpětných klapek. Výfukové otvory se uzavírají servopohonem a eliminují opravdu nežádoucí jevy. Solární panel nové generace, který větrá, topí a chladí je připraven pro službu ve Vašem domě. Panely SHV jsou jako jediné vybaveny samozavíracími otvory sání a výfuku. Tím jsou zamezeny tepelné ztráty v době nečinnosti panelu.

domekNamontovaný panel

Funkce panelu:

DUO - ohřev

Panel v režimu ohřev vzduchu s větráním.

V tomto režimu řídící jednotka hlídá rozdíl teplot v panelu a v místnosti. V momentě, kdy zjistí, že teplota v panelu je vyšší, otevře pomocí servopohonu klapku výfuku a zapne ventilátor. Do místnosti proudí ohřátý čerstvý vzduch. Po vyrovnání teploty v panelu a uvnitř dojde k vypnutí ventilátoru a uzavření otvoru, aby nedocházelo k nežádoucímu proudění vzduchu – zejména v nočních hodinách.

DUO - ohřev vnitřní

Panel v režimu ohřev vnitřního vzduchu (s možnou rekuperací).

V tomto režimu řídící jednotka hlídá rozdíl teplot v panelu a v místnosti. V momentě, kdy zjistí, že teplota v panelu je vyšší, otevře pomocí servopohonu klapku výfuku i sání a zapne ventilátor. Vnitřní vzduch se ohřeje v panelu a proudí zpět do místnosti, do vnitřního vzduchu je přimícháno 15% čerstvého venkovního vzduchu.  Po vyrovnání teploty v panelu a uvnitř místnosti dojde k vypnutí ventilátoru a uzavření otvorů, aby nedocházelo k nežádoucímu proudění vzduchu – zejména v nočních hodinách.

DUO - chlazení

Panel v režimu chlazení.

V tomto režimu řídící jednotka hlídá rozdíl teplot v panelu a v místnosti. V momentě, kdy zjistí, že teplota v panelu je nižší, otevře pomocí servopohonu klapku výfuku a zapne ventilátor. Do místnosti proudí chladný venkovní vzduch. Po vyrovnání teploty v panelu a uvnitř dojde k vypnutí ventilátoru a uzavření otvoru, aby nedocházelo k nežádoucímu proudění vzduchu. Tento režim je ideální provozovat v nočních hodinách pči připojeném  zdroji 12 V DC.

Solární ventilační panel