Měření jsme provedli i na panelech jiných výrobců, tyto výsledky však nezveřejňujeme, abychom nebyli nařčeni ze zaujatosti. Výsledky podobných testů jsou k dispozici na stránkách jiných výrobců ale jejich výsledky a měřené hodnoty jsou dle mého názoru tendenční a zkreslené, navíc neodpovídají výsledkům našich měření, je tedy na každém z nás si vyhodnotit výsledky sám. Záleží také samozřejmě za jakým účelem si solární ventilační panel chceme pořídit a jaké máme priority. Náš panel je konstruován pro maximální teplotní zisk a odvlhčení.

Panel SHV je možno kdykoliv vidět v provozu v našem zákaznickém centru v Liberci, po dohodě je možno provést porovnání s jiným panelem, který máte k dispozici nebo s některým, který máme k dispozici my (máme k dispozici tři další klíčové výrobce). V případě zájmu o další informace nás prosím kontaktujte

 

Měření 29.12.2017 Liberec, Doubská 302

Panel SHV Thermo je umístěn cca 1m nad terénem, svislá poloha, orientace 160 stupňů jihovýchod.

Panel je v prosinci cca do 12 hod zastíněn sousední budovou. (viz foto)

Měření probíhalo ve svátečním období kdy se v prostorech pouze minimálně temperovalo. Viz skutečná teplota v interiéru. Tuto ojedinělou možnost vyzkoušet panel v tomto období jsme si nemohli nechat ujít.

Prostor je cca 70 m2.

Panel byl v poloze větrání s ohřevem, rychlost 2, tedy 50% (70 m3/h).

náhled panelu

 

Použité přístroje

Měření venkovní teploty a solární radiace za použití Vantage Pro2 DAV-615.

Měření napětí a teplot pomocí datalogeru k regulaci panelu Solareg 011.

Měření průtoku přístrojem PL130 AN.

Termokamera Fluke VT.

Dataloggery U/I  VOLTCRAFT DC 0-30 V

snímek obrazovky z měření

 

Solární radiace

graf slunečního záření

 

Slunce vysvitlo jen na několik desítek minut, dosažená maxima záření jsou ovlivněna vysokou oblačností a dosahují cca 60% možného maxima až 1000 W/m2.

 

Teploty venku, v interiéru a panelu

graf teplot

 

Interiérové teplotní čidlo je umístěno ve spodní části regulační jednotky, cca 20 cm pod vývodem výstupního teplého vzduchu. Výstupní vzduch je směřován mřížkou pod úhlem 45 O vzhůru a pokud je jeho teplota vyšší než teplota v místnosti stoupá přirozeně dál. Přesto dochází diky vzniklému proudění k částečnému zkreslení interního teplotního čidla. (viz graf hodnoty po spuštění a vypnutí ventilátoru) Přesto rozdíl teplot po ukončení provozu činní 3,3 OC. V místnosti, která je přes 70 m2 a nemá z jižní strany žádné okno (pasivní teplotní příjem ze slunce je minimální).

 

Teplotní nárůst (vstupní venkovní teplota – teplota v panelu)

graf teplotního nárůstu

 

Panel SHV je konstruován pro maximální teplotní zisk a minimalizaci tepelných ztrát i v době nečinnosti. Díky unikátní konstrukci a regulaci dosahuje náš panel vysoký teplotní nárust i v chladném období. Tuto vlastnost považujeme za klíčovou k spokojenosti většiny zákazníků.

I za mínusových teplot vstupního vzduchu dosahujeme uspokojivé teploty v panelu. Toto je možné díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem panelu SHV a vynikající účinnosti výměníku s absorbérem v panelu. Zejména v těchto parametrech jsou naměřené rozdíly oproti ostatním výrobcům značné. 

 

Napětí na fotovoltaickém článku a akumulátoru

graf napětí

 

Napětí na FV panelu bylo dostatečné již v dopoledních hodinách kdy bylo dostatečné sluneční záření ale panel byl 100% zastíněn. V případě požadavku na větrání by byl ventilátor v provozu. V případě požadavku na ohřev byl panel schopen provozu až po 12 hod. Napětí na akumulátoru je dostatečné pro zajištění zavírání otvorů v době nečinnosti panelu a to i v případě nedostatečného výkonu na solárním článku.

Zároveň je v tomto režimu zajištěna maximální životnost akumulátoru.

 

Ventilátor

graf ventilátoru

 

Panel byl nastaven na polohu větrání s ohřevem. I za daných podmínek byl panel schopen provozu ohřevu cca 2,5 hod/den. Ventilátor byl tedy spuštěn v případě splnění podmínky teploty v panelu. Po uplynutí 15 min provozu ventilátoru dojde k jeho pravidelnému vypnutí na cca 1 min. Tato pauza je určena k vyrovnání tlaků v místnosti a venku. V případě, že je panel nainstalován na budově, kde jsou kvalitní okna a dveře bez netěsností, dochází k snižování účinnosti panelu z důvodu nárůstu tlaku v místnosti. Tuto funkci žádný jiný výrobce nenabízí.

 

Kdy se to zaplatí?

Tuto otázku dostávám často, pokusím se tedy na ni odpovědět. Jak kdy a jak komu.

To jste asi slyšet nechtěli ale jednoduchá odpověď prostě neexistuje. Pokusím se shrnout pár informací, které by Vám mohly pomoct při odpovědi na tuto otázku.

K čemu panel chcete používat?

Větrání, odvlhčování, ohřev vzduchu.

Kde bude panel nainstalován?

Chalupa, chata bez stálého obydlení, starší rodinný dům, starší rodinný dům s zateplením a novými okny, novostavba. V jaké lokalitě bude panel nainstalován – severní Čechy nebo jižní Morava.

Jak bude panel nainstalován?

Svisle na jižní stěně bez zastínění nebo jinde, jinak?

Dále záleží na ceně za 1 kWh energie na vytápění, případně el. energie, způsobu vytápění,

Režimu domácnosti, počtu osob, vlhkosti atd.

Pokud si chcete udělat přesnější názor zda se Vám vyplatí investice do solární ventilace doporučuji si zjistit na internetu informace o množství slunečních dní v roce pro vaší obec nebo nejbližší město. (v ČR se pohybuje od 1100 severní Čechy do 1700 jižní Morava)

Pro výpočet návratnosti při používání zejména k ohřevu obydlené budovy je potřeba si odečíst ze zjištěné hodnoty cca 30% (červen – srpen) kdy se nepředpokládá, že ohřev vzduchu bude nežádoucí.

Výkon panelu SHV velikost L při správné instalaci a slunečného počasí je výrazně přes 1 kW, pro výpočet ale použijme právě tuto průměrnou hodnotu (není celý den poledne).

Pokud tedy vezmeme průměrnou hodnotu v ČR cca 1500 hodin slunečního svitu v roce,

mínus 30% = 1050 x 1 kW = 1050 kWh/rok ohřevu vzduchu panelem. Tuto hodnotu si každý může vynásobit hodnotou 1 kWh za teplo. (dálkové vytápění, plyn, el, uhlí atd)

K této hodnotě je možno také přihlížet s ohledem na skutečnost, že většina hodin provozu je v jarním a podzimním období – tedy přechodném, kdy se většinou pouze přitápí a to často například přímotopy na elektřinu nebo se kotel spouští až ve večerních hodinách.

Pokud tedy použiju k výpočtu přitápění přímotopem za standardní cenu elektřiny cca 5,- Kč/kWh

1050 x 5 = 5.250,- Kč/rok.

Samozřejmě hodnota 1kWh z plynového kotle, dálkového vytápění nebo uhlí se také může pohybovat kolem 1,- Kč/kWh

1050 x 1 = 1.050,- Kč/rok.

Toto číslo ale je pouze hodnota přinesené energie, dále je podle způsobu užívání a umístění panelu potřeba zohlednit další aspekty, které se již nedají jednoduše vyčíslit.

Například při větrání panelem se zásadně snižují tepelné ztráty – v našem panelu i v době, kdy nesvítí přímé slunce je teplota o několik stupňů (1-20) vyšší a to díky rozptýlenému difuznímu záření a tepelně izolačním vlastnostem. Pokud tedy vyvětráte otevřeným oknem máte 100% ztráty na rozdílu mezi teplém vzduchu z místnosti a čerstvém venkovním. Díky větrání přes panel tyto ztráty zásadně snížíte.

Další těžko vyčíslitelný přínos je čerstvý vzduch. Jak a jak často větráte? Znáte hodnotu CO2?

Pokud je člověk doma, může si snadno vydýchat vzduch. Venkovní čerstvý vzduch obsahuje 100x méně oxidu uhličitého než vzduch, který vydechujeme. Za jeden den (24h) člověk vydýchá více než kilogram oxidu uhličitého (CO2). Pokud jsme dlouhodobě vystaveni vydýchanému vzduchu, může to vést k zdravotním potížím. (únava, bolesti hlavy, respirační potíže, virové onemocnění).

Pokud tedy nemáte vyřešen systémově režim větrání například rekuperací a máte kvalitní okna je nahodilý režim větráni otevřením okna na pár minut naprosto nedostatečný. (doporučuje se větrat každou hodinu, podle počtu osob atd). Těžko bude někdo stát u okna a každou hodinu ho na 5 min otevírat nebo provádět průběžné měření  CO2 a větrat podle potřeby. (navíc s 100% tepelnou ztrátou – viz odstavec výše)

Naše zkušenosti jsou takové, že hodnoty CO2 často několikanásobně překračují povolené limity.

Pokud by Vás zajímala hodnota CO2 u vás lze ji pomocí datalogeru zaznamenat například za období několika dní. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Další nevyčíslitelné přínosy – panel může byt v provozu bez požadavku na připojení k síti – tedy chalupa může být vypnuta od el. energie a vy se nemusíte obávat. Nemusíte budovat žádný přívod el. energie k panelu a tím zasáhnout do interiéru a to jak v chalupě tak doma, kde máte například novou tapetu nebo omítku a sekání do zdi by jste asi neviděli rádi.

Přestože hodnota spotřebované energie na provoz ventilátoru je malá, máte jistotu, že provoz panelu je navždy bez nákladů – pouze ze slunce a to je věčné. (alespoň z našeho pohledu).

 

Co je potřeba říci závěrem

Přestože provádíme průběžná měření téměř každý den, je pro nás toto komplexní měření v daných podmínkách a vyhodnocení výsledků důkazem toho, že naše technické řešení je účinné i v zimních měsících. Teplotní nárůst necelých 60 OC je dostatečný pro provoz panelu i za mrazivého počasí. Díky našemu technickému řešení je možno panel provozovat bez ohledu na teplotu vstupního vzduchu, důležitá je zejména hodnota slunečního záření.

Naměřené hodnoty nárůstu jsou výrazně vyšší než u jiných technických řešení a jsou i vyšší než rozdíly naměřené v letním období kdy vstupní vzduch je teplejší a dosažení teploty v panelu není tolik závislé na jeho tepelných vlastnostech.

Podobné testování budeme provádět i nadále za různých podmínek. O jeho výsledcích Vás budeme rádi informovat.

Solární panel SHV přes veškeré svoje výjimečné vlastnosti není v podmínkách ČR náhrada vytápění! Návratnost se nedá spočítat přes úsporu na energiích.

SHV panel Vám přinese domů čerstvý vzduch, teplo, zdraví. Zásadně sníží vlhkost, plíseň, CO2 .

Až přijedete na chalupu, kde nikdo několik dní nebo týdnů nebyl budete relaxovat a ne řešit plesnivé zdi a peřiny, topit v kamnech i v létě aby jste chalupu vysušili.

Doma budete mít teplejší sušší a čistší vzduch, nebudete mít plísně, smrad a bolesti hlavy z překročení CO2.

 

SHV panel je o komfortu a zdraví.

Všechny články